Контакты:

телефон: 8(48532)47189

e-mal: otrshkola.uglich@yarregion.ru

сайт: https://otradnovo-school.edu.yar.ru/